Opis Szkolenia
Kod kursu II-32
Nazwa Nowa podstawa – nowe programy. Historia w szkole średniej
Adresat zainteresowani nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych
Cele kursu
  • zapoznanie z koncepcją i strukturą nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
  • doskonalenie umiejętności analizy zapisów nowej podstawy programowej
  • wdrażanie nowej podstawy programowej, a realizacja programu nauczania
  • efektywne planowanie pracy nauczyciela
  • doskonalenie kompetencji zawodowych i wymiana doświadczeń
Liczba godzin 6
ProwadzącyMarzena Teterus
Proponowany termin szkoleniawrzesień 2019 r.
Termin zgłaszania2019-09-10
Czy został już uruchomionyNie