Opis Szkolenia
Kod kursu II-34
Nazwa Efektywne planowanie pracy nauczyciela wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej
Adresat nauczyciele wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych
Cele kursu
  • efektywne planowanie pracy nauczyciela zgodnie z założeniami nowej pod-stawy programowej
  • wyposażenie nauczycieli w umiejętności wzbogacające ich warsztat pracy
  • podniesienie kompetencji nauczycieli w umiejętność doboru właściwych metod i form pracy z uczniem
  • korelacja w dydaktyce szkolnej
  • wymiana doświadczeń, dobre praktyki
Liczba godzin 6
ProwadzącyMarzena Teterus
Proponowany termin szkoleniapaździernik 2018 r
Termin zgłaszaniado 30 września 201
Czy został już uruchomionyNie