Opis Szkolenia
Kod kursu II-35
Nazwa Metody aktywizujące na lekcji matematyki – zastosowanie i modyfikacje
Adresat nauczyciele matematyki szkoły podstawowej
Cele kursu
  • wskazanie metod i technik aktywizujących uczniów na lekcjach matematyki oraz praktyczne zastosowanie
  • poznanie technik ułatwiających innowacyjne podejście do metod aktywizujących
  • stworzenie przez grupę modyfikacji prezentowanych podczas szkolenia metod aktywizujących
Liczba godzin 8
ProwadzącyAnna Wolska
Proponowany termin szkolenialistopad 2018 r.
Termin zgłaszaniado 31 października
Czy został już uruchomionyNie