Opis Szkolenia
Kod kursu II-06
Nazwa Organizacja pracy z uczniem z zespołem Aspergera
Adresat wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, specjaliści, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Cele kursu
  • rozwijanie wiedzy nauczycieli na temat całościowych zaburzeń rozwoju, w tym zespołu Aspergera
  • kształtowanie umiejętności organizacji pracy z uwzględnieniem metod, form, sposobów
  • rozwijanie wiedzy na temat sposobów terapii i stosowania ich elementów wbieżącej pracy z uczniem
  • rozwijanie umiejętności prowadzenia dokumentacji w postaci indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
Liczba godzin 8
ProwadzącyMonika Bekker - Goska
Proponowany termin szkolenia2018-03-10
Termin zgłaszania2018-02-28
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 10 marca 2018
Organizator mgr Monika Bekker - Goska
Cena 65.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21