Opis Szkolenia
Kod kursu II-37
Nazwa Notowanie graficzne (sketchnoting) na lekcjach geografii (warsztaty)
Adresat zainteresowani nauczyciele
Cele kursu
  • poznanie podstaw sketchnotingu
  • poznanie i wypróbowanie narzędzi do sketchnotingu
  • wykorzystanie sketchnotingu w procesie nauczania geografii
Liczba godzin 8
ProwadzącyKwaśnik Katarzyna
Proponowany termin szkolenialistopad 2018 r.
Termin zgłaszaniado 31 października
Czy został już uruchomionyNie