Opis Szkolenia
Kod kursu II-40
Nazwa Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach fizyki
Adresat nauczyciele fizyki wszystkich etapów kształcenia
Cele kursu
  • rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych
  • poznanie metod nauczania stosowanych w kształtowaniu kompetencji kluczowych
  • kształtowanie umiejętności planowania zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem kompetencji kluczowych
Liczba godzin 6
ProwadzącyIzabela Okrzesik – Frąckowiak
Proponowany termin szkoleniapaździernik 2019 r
Termin zgłaszania2019-09-30
Czy został już uruchomionyNie