Opis Szkolenia
Kod kursu II-42
Nazwa Motywatory w nauczaniu fizyki
Adresat nauczyciele fizyki
Cele kursu
  • wykorzystanie technik motywacji uczniów do nauki
  • rozwijanie umiejętności stosowana mapy myśli na lekcji
Liczba godzin 6
ProwadzącyIzabela Okrzesik – Frąckowiak
Proponowany termin szkoleniastyczeń 2020 r.
Termin zgłaszania2019-12-31
Czy został już uruchomionyNie