Opis Szkolenia
Kod kursu II-49
Nazwa Jak urozmaicić lekcje i zmotywować uczniów do nauki?
Adresat nauczyciele chemii i innych przedmiotów przyrodniczych różnych typów szkół
Cele kursu
  • przeanalizowanie przyczyn bierności uczniów na lekcjach
  • przedstawienie przykładów gier i zabaw wspomagających realizację podsta-wy programowej
  • doskonalenie metod pozwalających na zaciekawienie uczniów nauczanym przedmiotem
  • wymiana doświadczeń, dobre praktyki
Liczba godzin 5
ProwadzącyJoanna Blajchert
Proponowany termin szkolenia2018-12-13
Termin zgłaszaniado 30 listopada 20
Czy został już uruchomionyNie