Opis Szkolenia
Kod kursu II-51
Nazwa Aktywizujące nauczanie – aktywne uczenie się (warsztaty)
Adresat zainteresowani nauczyciele
Cele kursu
  • przedstawienie istoty i celu stosowania wybranych metod aktywizujących
  • zastosowanie wybranych metod aktywizujących
  • określenie wpływu metod aktywizujących w procesie nauczania/uczenia się
Liczba godzin 8
ProwadzącyKwaśnik Katarzyna
Proponowany termin szkoleniastyczeń 2019 r.
Termin zgłaszaniado 31 grudnia 2018
Czy został już uruchomionyNie