Opis Szkolenia
Kod kursu II-07
Nazwa Autyzm - organizacja pracy z uczniem w klasie ogólnodostępnej lub integracyjnej
Adresat nauczyciele, pedagodzy
Cele kursu
  • rozwijanie wiedzy nauczycieli na temat całościowych zaburzeń rozwoju
  • kształtowanie umiejętności organizacji pracy z uwzględnieniem metod, form, sposobów
  • rozwijanie wiedzy na temat sposobów terapii i stosowania ich elementów w bieżącej pracy z uczniem
  • rozwijanie umiejętności prowadzenia dokumentacji w postaci Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego oraz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia
Liczba godzin 8
ProwadzącyAgnieszka Podanowska
Proponowany termin szkoleniakwiecień 2018 r
Termin zgłaszania2018-03-31
Czy został już uruchomionyNie