Opis Szkolenia
Kod kursu II-52
Nazwa Nowa podstawa programowa nauczania informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym w liceum i technikum
Adresat nauczyciele informatyki w liceum i technikum
Cele kursu
  • wdrażanie i realizacja podstawy programowej z informatyki na poziomie podstawowymi i rozszerzonym w liceum i technikum
  • analiza zmian
  • metodyka pracy
Liczba godzin 5
ProwadzącyKarolina Skotarczak - Dobrzyńska
Proponowany termin szkoleniapaździernik 2019 r
Termin zgłaszania2019-09-30
Czy został już uruchomionyNie