Opis Szkolenia
Kod kursu II-53
Nazwa Zestaw ćwiczeń i zabaw z piłkami dla dzieci w różnym wieku
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego z krótkim stażem, edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej
Cele kursu
  • poszerzenie zasobu ćwiczeń do wykorzystania w trakcie realizacji wychowania fizycznego
  • doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie wychowania fizycznego dzieci, a zwłaszcza prowadzenia zajęć ruchowych z dziećmi
Liczba godzin 5
ProwadzącyAgnieszka Adaszak - Pawlikowska
Proponowany termin szkoleniamarzec 2020 r.
Termin zgłaszania2020-02-29
Czy został już uruchomionyNie