Opis Szkolenia
Kod kursu II-53
Nazwa Zestaw ćwiczeń i zabaw z piłkami dla dzieci w różnym wieku
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego z krótkim stażem, edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej
Cele kursu
  • poszerzenie zasobu ćwiczeń do wykorzystania w trakcie realizacji wychowania fizycznego
  • doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie wychowania fizycznego dzieci, a zwłaszcza prowadzenia zajęć ruchowych z dziećmi
Liczba godzin 5
ProwadzącyAgnieszka Adaszak - Pawlikowska
Proponowany termin szkolenia2020-03-20
Termin zgłaszania2020-02-29
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 15:30
Zakończenie kursu 20 marca 2020
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 75.00 zł
Adres miejsca szkoleniaSP nr 12 w Pile, ul. Lelewela 140