Opis Szkolenia
Kod kursu II-54
Nazwa Problem nadwagi i otyłości – rola i zadania nauczyciela wychowania fizycznego we wspieraniu ucznia z nadwagą i otyłością w praktyce szkolnej
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej
Cele kursu
  • poszerzenie wiedzy teoretycznej
  • doskonalenie warsztatu umiejętności praktycznych w tym zakresie w trakcie realizacji zadań z wychowania fizycznego
  • wypracowanie przykładowych scenariuszy lekcji
Liczba godzin 5
ProwadzącyAgnieszka Adaszak - Pawlikowska
Proponowany termin szkoleniakwiecień 2020 r.
Termin zgłaszania2020-03-31
Czy został już uruchomionyNie