Opis Szkolenia
Kod kursu II-08
Nazwa „Wieczne dzieci” – spektrum funkcjonowania dzieci i młodzieży z FAS (Fetal Alcohol Syndrom - alkoholowym zespołem płodowym
Adresat nauczyciele i wychowawcy przedszkoli, wszystkich typów szkół, placówek opiekuńczo - wychowawczych pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z uczniami ze zdiagnozowanym FAS
Cele kursu
  • poznanie przyczyn, symptomów, trudności w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i społecznym osób z FAS
  • nabycie umiejętności rozpoznawania symptomów FAS, postępowania w sytuacji podejrzenia o FAS
  • planowania pracy z dzieckiem i rodzicem
Liczba godzin 5
ProwadzącyDanuta Szcześniak
Proponowany termin szkolenia2018-02-10
Termin zgłaszania2018-01-31
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 10 lutego 2018
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 55.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21