Opis Szkolenia
Kod kursu II-09
Nazwa Dyspraksja, dysleksja czy SLI – specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka?
Adresat logopedzi, pedagodzy, psycholodzy i zainteresowani nauczyciele
Cele kursu
  • wyjaśnienie pojęć: dyspraksja, dysleksja, SLI - specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
  • nabycie umiejętności diagnozy różnicowej dyspraksji, dysleksji i SLI
  • prezentacja analizy porównawczej form i metod pomocy dzieciom oraz uczniom z dyspraksją, dysleksją i SLI
  • zapoznanie z elementami terapii i sposobami dostosowania form i metod pracy na zajęciach edukacyjnych do potrzeb dzieci i uczniów z dyspraksją, dysleksją i SLI
Liczba godzin 8
ProwadzącyMilena Stasiak
Proponowany termin szkolenia2017-11-18
Termin zgłaszania2017-10-30
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 18 listopada 2017
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 80.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21