Opis Szkolenia
Kod kursu II-55
Nazwa Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami
Adresat dyrektorzy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, branżowe, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Cele kursu
  • wskazanie na mechanizmy prawne i organizacyjne zachęcające pracodawców do współpracy, kwalifikacje nauczycieli, możliwości wykorzystania wsparcia zewnętrznego do współpracy z podmiotami zewnętrznymi i podniesienia jakości kształcenia zawodowego
  • omówienie kierunków współpracy pracodawców ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych oraz realizacji doradztwa zawodowego i egzaminów zewnętrznych
  • poznanie przykładów dobrej praktyki, możliwości adaptacji użytecznych rozwiązań do pracy w swojej szkole/placówce
  • poszukiwanie inspiracji do zmiany postrzegania przyszłości szkoły zawodowej
  • zdobywanie wiedzy i doświadczenia oraz kształtowanie umiejętności współpracy z podmiotami zaangażowanymi w tworzenie i wdrażanie zmian w oświacie
  • wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań w pracy nauczycieli kształcenia zawodowego
  • dokonanie pogłębionej refleksji nad zadaniami szkoły zawodowej i nauczy-cieli w zakresie aktualnych zmian w polskim i europejskim systemie kształcenia
Liczba godzin 8
ProwadzącyArtur Kowalski
Proponowany termin szkoleniapaździernik 2018 r
Termin zgłaszaniado 30 września 201
Czy został już uruchomionyNie