Opis Szkolenia
Kod kursu II-56
Nazwa Rozwój doradztwa zawodowego
Adresat nauczyciele kształcenia zawodowego, dyrektorzy, doradcy zawodowi
Cele kursu
  • omówienie nowego modelu doradztwa zawodowego
  • zapoznanie ze standardami realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, uwzględniających potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół i placówek (m.in. określe-nie rekomendowanej tematyki zajęć eduka
  • zapoznanie z rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa, z uwzględnieniem współpracy wszystkich osób mających wpływ na efektywność doradztwa
  • zwrócenie uwagi na strategiczną rolę doradztwa zawodowego w rozwoju regionu
  • zapoznanie z ramami prawnymi regulującymi doradztwo zawodowe w systemie oświaty
  • zaprezentowanie zasobów wspomagających realizację doradztwa zawodowe-go w szkołach
  • omówienie przykładowych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego w regionach
  • zidentyfikowanie i opisanie sieci sojuszników JST w procesie wdrażania doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach
Liczba godzin 8
ProwadzącyArtur Kowalski
Proponowany termin szkoleniapaździernik 2018 r
Termin zgłaszaniado 30 września 201
Czy został już uruchomionyNie