Opis Szkolenia
Kod kursu II-57
Nazwa Projektowanie wsparcia w realizacji doradztwa zawodowego w szkole
Adresat nauczyciele wszystkich etapów kształcenia
Cele kursu
  • kształtowanie umiejętności udzielania wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego wobec zmian w kształceniu branżowym
  • wskazanie na sposoby modyfikowania szkolnych planów realizacji doradztwa zawodowego wobec wdrożenia koniecznych zmian w pracy szkół i placówek
  • poznanie metodyki wsparcia indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego
  • ćwiczenie umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi z zakresu doradztwa zawodowego
Liczba godzin 8
ProwadzącyJan Palacz
Proponowany termin szkoleniagrudzień 2019 r.
Termin zgłaszania2019-11-30
Czy został już uruchomionyNie