Opis Szkolenia
Kod kursu II-58
Nazwa Możliwości współpracy z rodzicami i innymi partnerami w realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego
Adresat nauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
Cele kursu
  • wybranie potencjalnych partnerów w realizacji doradztwa zawodowego w szkole
  • określenie form współpracy z partnerami
  • wyznaczenie obszarów współpracy z poszczególnymi partnerami
Liczba godzin 5
ProwadzącyAnna Oleszczyk
Proponowany termin szkolenialistopad 2019 r.
Termin zgłaszania2019-10-31
Czy został już uruchomionyNie