Opis Szkolenia
Kod kursu II-11
Nazwa Opracowanie i ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego
Adresat wychowawcy, pedagodzy, specjaliści, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Cele kursu
  • omówienie istoty programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły i placówki
  • poznanie metod przeprowadzania diagnozy w szkole i placówce
  • wskazania do opracowania programu wychowawczo - profilaktycznego
  • sposoby ewaluacji celów i procesów działań wychowawczych i profilaktycznych
Liczba godzin 6
ProwadzącyJoanna Stachowiak
Proponowany termin szkolenia2017-09-16
Termin zgłaszania2017-09-10
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 16 września 2017
Organizator mgr Joanna Stachowiak
Cena 65.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21