Opis Szkolenia
Kod kursu II-59
Nazwa Konstrukcja i modyfikacja programu nauczania zawodu
Adresat nauczyciele przedmiotów zawodowych, kierownicy szkolenia praktycznego
Cele kursu
  • doskonalenie umiejętności analizy aktów prawa oświatowego w kontekście zmian programowych w kształceniu zawodowym
  • kształtowanie umiejętności korelacji kształcenia ogólnego i zawodowego oraz z kształtowaniem kompetencji kluczowych
  • doskonalenie wybranych umiejętności z metodyki kształcenia zawodowego w kontekście programów nauczania
  • zapoznanie z metodologią opracowania programu nauczania zawodu
  • kształtowanie umiejętności analizy podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w kontekście tworzenia i modyfikowania programu nauczania zawodu
  • doskonalenie umiejętności konstrukcji programów nauczania zawodu lub modyfikacji wypracowanych programów
  • opracowanie projektu ewaluacji programu nauczania zawodu
Liczba godzin 16
ProwadzącyMaria Kaczorowska
Proponowany termin szkoleniawrzesień 2019 r.
Termin zgłaszania2019-08-31
Czy został już uruchomionyNie