Opis Szkolenia
Kod kursu II-60
Nazwa Konstruowanie planu i programu nauczania zawodu szkolnictwa branżowego
Adresat nauczyciele przedmiotów zawodowych
Cele kursu
  • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy dokumentów prawa oświatowego w kontekście tworzenia i adaptacji programów nauczania szkolnictwa branżowego
  • nabycie umiejętności dokonywania ewaluacji i oceny programu nauczania pod kątem jego spójności z podstawą programową, planem nauczania, terminami egzaminów zawodowych
  • kształtowanie umiejętności poszukiwania wsparcia dla wprowadzanych zmian w szkole
Liczba godzin 8
ProwadzącyJan Palacz
Proponowany termin szkoleniapaździernik 2019 r
Termin zgłaszania2019-09-30
Czy został już uruchomionyNie