Opis Szkolenia
Kod kursu II-14
Nazwa Organizacja pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
Adresat nauczyciele wszystkich etapów kształcenia
Cele kursu
  • kształtowanie umiejętności nauczycieli w radzeniu sobie z zachowaniami prowokacyjnymi uczniów
  • omówienie przyczyn zachowań prowokacyjnych uczniów
  • zapoznanie z działaniami szkoły możliwymi do zaadaptowania w placówce
  • omówienie kierunków i celowości współpracy z rodzicami, specjalistami
Liczba godzin 6
ProwadzącyJoanna Stachowiak
Proponowany termin szkolenia2017-11-25
Termin zgłaszania2017-10-30
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 25 listopada 2017
Organizator mgr Joanna Stachowiak
Cena 60.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21