Opis Szkolenia
Kod kursu II-18
Nazwa Budowanie aktywności edukacyjnej ucznia - rozpoznawanie potencjału uczniów celem rozwijania umiejętności kluczowych z podstawy programowej
Adresat wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, specjaliści, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Cele kursu
  • rozwijanie wiedzy nauczycieli na temat narzędzi służących kształtowaniu umiejętności kluczowych uczniów
  • rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z dokonanych rozpoznań
  • rozwijanie umiejętności planowania pracy nauczyciela/wychowawcy z zastosowaniem proponowanych narzędzi na wszystkich etapach edukacyjnych (testy wielorakich inteligencji, gry symulacyjno–diagnostyczne, myślenie twórcze)
Liczba godzin 8
ProwadzącyMonika Bekker - Goska
Proponowany termin szkolenia2017-11-25
Termin zgłaszania2017-10-30
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 25 listopada 2017
Organizator mgr Monika Bekker - Goska
Cena 75.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21