Opis Szkolenia
Kod kursu II-19
Nazwa Jak wzmacniać swoją asertywność i nie dać się sprowokować?
Adresat nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, rodzice
Cele kursu
  • pogłębienie wiedzy z zakresu teorii asertywności i zasad asertywnej komuni-kacji
  • wzrost umiejętności w zakresie dopasowania formy wypowiedzi do sytuacji i osoby
  • zapoznanie z kwestionariuszem jako narzędziem do diagnozy postaw wobec innych
  • wzmocnienie postawy budowania pozytywnych relacji nauczyciel – uczeń, rodzic –dziecko, a także nauczyciel - rodzic opartych na wyrażeniu własnych potrzeb, emocji i opini
Liczba godzin 8
ProwadzącyMonika Rozmarynowska
Proponowany termin szkolenia2017-11-25
Termin zgłaszania2017-10-31
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 25 listopada 2017
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 70.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21