Opis Szkolenia
Kod kursu II-20
Nazwa Na czym polega zarządzanie sobą w sytuacjach silnie oddziałujących na emocje?
Adresat nauczyciele wszystkich etapów kształcenia
Cele kursu
  • pogłębienie wiedzy z zakresu teorii stresu
  • zdobycie wiedzy z zakresu czynników ryzyka wpływających na stan emocjonalny w obliczu trudnej sytuacji zarówno w pracy nauczyciela, jak i w relacjach prywatnych
  • zdobycie wiedzy na temat szybkich i konkretnych technik ułatwiających wal-kę ze stresem
  • wypracowanie strategii praktycznych sposobów potrzebnych do zdrowego funkcjonowania w sferze prywatnej i relacjach zawodowych, z uwzględnieniem mechanizmów przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu
  • wzmocnienie postawy w zakresie świadomości panowania nad emocjami poprzez zgłębienie nowych umiejętności interpersonalnych
Liczba godzin 8
ProwadzącyMonika Rozmarynowska
Proponowany termin szkolenia2017-12-09
Termin zgłaszania2017-11-30
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 09 grudnia 2017
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 70.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21