Opis Szkolenia
Kod kursu II-21
Nazwa Metoda gier diagnostyczno – symulacyjnych w pracy nauczycieli w kontekście rozwijania umiejętności życiowych uczniów
Adresat wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, specjaliści, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Cele kursu
  • rozwijanie wiedzy nauczycieli na temat metody gier diagnostyczno –symulacyjnych
  • kształtowanie umiejętności stosowania gier w organizacji pracy z zespołami uczniowskimi
  • rozwijanie wiedzy i umiejętności rozpoznań o charakterze socjometrycznym w kontekście budowania procesu grupowego w zespołach klasowych
  • kształtowanie kompetencji symulacji zachowań uczniów w rozwijaniu umiejętności życiowych uczniów
Liczba godzin 8
ProwadzącyMonika Bekker - Goska
Proponowany termin szkoleniakwiecień 2018 r.
Termin zgłaszania2018-03-31
Czy został już uruchomionyNie