Opis Szkolenia
Kod kursu II-29
Nazwa W jaki sposób informacja zwrotna wspiera rozwój uczniów?
Adresat nauczyciele szkoły podstawowej
Cele kursu
  • zapoznanie z trzema podstawowymi elementami oceniania kształtującego (cele, kryteria sukcesu i informacja zwrotna)
  • przygotowanie do stosowania informacji zwrotnej w codziennej pracy z uczniami
Liczba godzin 5
ProwadzącyMarzanna Boć - Ochyra
Proponowany termin szkolenialuty 2018 r.
Termin zgłaszania2018-01-31
Czy został już uruchomionyNie