Opis Szkolenia
Kod kursu II-36
Nazwa Wzajemne nauczanie wzbogacaniem warsztatu pracy nauczyciela
Adresat nauczyciele szkoły podstawowej
Cele kursu
  • poznanie formy wzajemnego nauczania na matematyce (eksperymentowanie, obserwacje, zajęcia z pytaniem problemowym, gry dydaktyczne)
  • doskonalenie umiejętności organizowania pracy uczniów w zakresie wzajemnego nauczania
  • przygotowanie lekcji z wykorzystaniem wzajemnego nauczania
Liczba godzin 8
ProwadzącyMarzanna Boć - Ochyra
Proponowany termin szkoleniastyczeń 2018 r.
Termin zgłaszania2017-12-31
Czy został już uruchomionyNie