Opis Szkolenia
Kod kursu II-38
Nazwa Razem do celu! Jak praca zespołowa wpływa na kreatywność i efektywność grupy?
Adresat nauczyciele pełniący funkcję wychowawcy wszystkich typów szkół
Cele kursu
  • rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie projektowania lekcji nastawio- nej na kreatywność w pracy z grupą z uwzględnieniem roli zespołowej
  • zapoznanie z kwestionariuszem jako narzędziem określenia ról zespołowych
  • zgłębienie wiedzy w zakresie sposobów komunikowania się z członkami zespołu w sposób umożliwiający skuteczne osiąganie celów
  • zwrócenie uwagi na czynniki budujące pozycję lidera w kontekście wspierania ucznia w rozwijaniu jego potencjału
Liczba godzin 8
ProwadzącyMonika Rozmarynowska
Proponowany termin szkoleniamarzec 2018
Termin zgłaszania2018-02-28
Czy został już uruchomionyNie