Opis Szkolenia
Kod kursu II-41
Nazwa Poznanie i doświadczenie przez zmysły drogą do skutecznego uczenia się i nauczania
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego
Cele kursu
  • zapoznanie z trendami nowoczesnej dydaktyki w oparciu o teorię nauczania i uczenia się wielozmysłowego
  • wzbogacenie warsztatu pracy o praktyczne przykłady zabaw i zajęć integrujących zmysły
Liczba godzin 12
ProwadzącyMaria Jolanta Małek
Proponowany termin szkolenia2018-03-03
Termin zgłaszania2018-02-28
Czy został już uruchomionyNie