Opis Szkolenia
Kod kursu II-43
Nazwa Biblioterapia, jako pomoc w wychowaniu oraz przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole
Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy, nauczyciele świe- tlic, nauczyciele - bibliotekarze, pedagodzy szkolni
Cele kursu
  • wykorzystanie modelu postępowania biblioterapeutycznego w pracy własnej
  • nabycie umiejętności konstruowania scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych
  • poznanie i przeprowadzenie przykładowych zajęć z elementami biblioterapii
  • poznanie podstawowego kanonu lektur wspomagających rozwój dziecka
  • włączanie do programu wychowawczego działań z elementami biblioterapii
Liczba godzin 8
ProwadzącyIwona Bukowska
Proponowany termin szkolenia2018-02-03
Termin zgłaszania2018-01-31
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 03 lutego 2018
Organizator mgr Iwona Bukowska
Cena 85.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21