Opis Szkolenia
Kod kursu II-48
Nazwa Higiena i emisja głosu. Ćwiczenia oddechu żebrowo - przeponowego w procesie emisji głosu
Adresat nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, pedagodzy i psycholodzy
Cele kursu
  • poznanie w teorii i praktyce zasad prawidłowego posługiwania się głosem
  • opanowanie oddechu żebrowo – przeponowego w procesie emisji głosu
  • ochrona narządów mowy przed skutkami długotrwałego wysiłku
  • poprawianie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi
  • choroby zawodowe nauczycieli – głos jako narzędzie pracy nauczyciela
Liczba godzin 8
ProwadzącyGrażyna Wrzaszczak
Proponowany termin szkolenia2018-03-17
Termin zgłaszania2018-02-28
Czy został już uruchomionyNie