Opis Szkolenia
Kod kursu II-50
Nazwa Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy. Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i fonacyjne wspomagające przygotowanie dzieci do prawidłowej mowy
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
Cele kursu
  • zapoznanie z podstawową wiedzą fonetyczną i fonologiczną oraz kształtowaniem się mowy dziecka z normą i odchyleniami w zakresie rozwoju psychoruchowego
  • zapoznanie z klasyfikacją wad i zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży, z pod-stawowymi metodami diagnozy i terapii najczęściej spotykanych u dzieci wad i zaburzeń mowy, ze zjawiskiem wpływu wad wymowy na trudności w czytaniu i pisaniu
  • nabycie umiejętności zastosowania ćwiczeń logopedycznych, oddechowych, artykulacyjnych i fonacyjnych podczas prowadzenia zajęć z dziećmi o specjal-nych potrzebach edukacyjnych
Liczba godzin 12
ProwadzącyGrażyna Wrzaszczak
Proponowany termin szkolenia2017-11-04
Termin zgłaszania2017-10-31
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 05 listopada 2017
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 85.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21