Opis Szkolenia
Kod kursu III-01
Nazwa Udany start
Adresat nauczyciele wszystkich typów szkól/placówek rozpoczynający pracę w zawodzie
Cele kursu
  • przygotowanie młodych nauczycieli do pełnienia funkcji nauczyciela przed-miotu, wychowawcy, członka rady pedagogicznej
  • przygotowanie do planowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
  • przygotowanie do planowania rozwoju zawodowego i osobowego
Liczba godzin 20
ProwadzącyIrena Denisoff
Proponowany termin szkolenia2018-10-16
Termin zgłaszaniado 30 września 201
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 15:00
Zakończenie kursu 04 lutego 2019
Organizator mgr Irena Denisoff
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21