Opis Szkolenia
Kod kursu III-05
Nazwa Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego, zainteresowani nauczyciele
Cele kursu
  • poznanie założeń MRR, zasad prowadzenia zajęć metodą Weroniki Sherborne, organizacji grup ćwiczących
  • praktyczne doświadczenie ćwiczeń, zabaw rozwijających świadomość ciała i przestrzeni oraz zabaw relacyjnych
  • nabycie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć MRR
Liczba godzin 20
ProwadzącyAnita Kępińska
Proponowany termin szkolenia2018-01-19
Termin zgłaszania2017-12-30
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 15:30
Zakończenie kursu 21 stycznia 2018
Organizator mgr Anita Kępińska
Cena 110.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21