Opis Szkolenia
Kod kursu III-16
Nazwa Uruchamianie twórczej postawy dziecka
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego
Cele kursu
  • poznanie uwarunkowań twórczej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym
  • doświadczanie metod rozwijających twórcze myślenie, działanie i rozwiązywa-nie problemów
Liczba godzin 8
ProwadzącyAnita Kępińska
Proponowany termin szkolenia2018-03-11
Termin zgłaszania2018-02-28
Czy został już uruchomionyNie