Opis Szkolenia
Kod kursu III-19
Nazwa Logorytmika – metoda wspomagająca rozwój mowy dziecka
Adresat ogopedzi, nauczyciele wychowania muzycznego, rytmicy, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Cele kursu
  • zapoznanie uczestników z metodami, ćwiczeniami oraz rozmaitymi formami muzyki i ruchu wykorzystywanymi podczas zajęć logorytmicznych
  • przygotowanie do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności pro- wadzenia zajęć wspomagających rozwój mowy, słuchu oraz motoryki
  • pogłębienie wiedzy oraz doskonalenie i rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć wspomagających rozwój mowy, słuchu i motoryki dziecka
  • rozwój warsztatu zawodowego
Liczba godzin 8
ProwadzącyMonika Zyga
Proponowany termin szkoleniaKwiecień 2018
Termin zgłaszania2018-03-31
Czy został już uruchomionyNie