Opis Szkolenia
Kod kursu III-21
Nazwa Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zajęcia artystyczne
Adresat nauczyciele wychowania muzycznego, plastycznego, rytmicy, nauczyciele edu- kacji przedszkolnej i wczesnoszkolne
Cele kursu
  • zapoznanie uczestników warsztatu z różnymi metodami wspomagania rozwoju dzieci poprzez rozmaite działania artystyczne
  • kształtowanie umiejętności wypowiadania się przez różnorodne formy twór-czości
Liczba godzin 8
ProwadzącyMonika Zyga
Proponowany termin szkolenia2018-03-17
Termin zgłaszania2018-02-28
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 17 marca 2018
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 65.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21