Opis Szkolenia
Kod kursu III-22
Nazwa Zajęcia muzyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – realizacja nowej podstawy programowej
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego
Cele kursu
  • rozszerzenie wiedzy z zakresu edukacji muzycznej - poszerzenie warsztatu pracy - przygotowanie nauczycieli do samodzielnego opracowania i prowadzenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej
  • wzbudzenie zamiłowania do muzyki, tańca, ćwiczeń muzyczno - ruchowych
  • nabycie umiejętności prowadzenia wielu rodzajów aktywnych ćwiczeń i za-baw z muzyką
Liczba godzin 8
ProwadzącyMonika Zyga
Proponowany termin szkoleniakwiecień 2018
Termin zgłaszania2018-03-31
Czy został już uruchomionyNie