Opis Szkolenia
Kod kursu III-23
Nazwa Ekspresja muzyczno – ruchowa – wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zajęcia muzyczne
Adresat nauczyciele wychowania muzycznego, rytmicy, nauczyciele edukacji przed- szkolnej i wczesnoszkolnej
Cele kursu
  • wzbogacenie warsztatu zawodowego o nowe atrakcyjne metody pracy z grupą
  • poznanie prostych zabaw muzyczno - ruchowych oraz kształtowanie umiejętności wykorzystywania ich w pracy z grupą
Liczba godzin 8
ProwadzącyMonika Zyga
Proponowany termin szkolenia2018-03-03
Termin zgłaszania2018-02-28
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 03 marca 2018
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 80.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21