Opis Szkolenia
Kod kursu III-26
Nazwa Zastosowanie zabaw i gier ruchowych jako przykład realizacji procesu wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego
Cele kursu
  • wsparcie nauczyciela w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
  • przykłady ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych w realizacji podstawy programo-wej
  • poznanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych w świetle aktualnej podstawy programowej
  • przybliżenie metod diagnozy sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych dzieci
  • bezpieczeństwo podczas lekcji wychowania fizycznego
Liczba godzin 8
ProwadzącyAgnieszka Adaszak - Pawlikowska
Proponowany termin szkolenia2017-11-04
Termin zgłaszania2017-10-28
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 04 listopada 2017
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 80.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21