Opis Szkolenia
Kod kursu III-03
Nazwa Protokołowanie zebrania rady pedagogicznej
Adresat nauczyciele protokolanci rad pedagogicznych szkół/placówek
Cele kursu
  • przypomnienie zasad redagowania protokołu
  • nabycie/doskonalenie umiejętności redakcyjnych
  • wymiana doświadczeń
Liczba godzin 5
ProwadzącyIrena Denisoff
Proponowany termin szkolenia2020-01-10
Termin zgłaszania2019-12-31
Czy został już uruchomionyNie