Opis Szkolenia
Kod kursu III-36
Nazwa Nowa podstawa programowa z wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej
Adresat nauczyciele wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych
Cele kursu
  • efektywne planowanie pracy nauczyciela zgodnie z założeniami nowej pod-stawy programowej
  • wyposażenie nauczycieli w umiejętności wzbogacające ich warsztat pracy
  • podniesienie kompetencji nauczycieli w umiejętność doboru właściwych metod i form pracy z uczniem
  • korelacja w dydaktyce szkolnej
  • wymiana doświadczeń, dobre praktyki
Liczba godzin 6
ProwadzącyMarzena Teterus
Proponowany termin szkolenia2018-03-10
Termin zgłaszania2018-02-28
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 10 marca 2018
Organizator mgr Marzena Teterus
Cena 70.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21