Opis Szkolenia
Kod kursu III-05
Nazwa Prawo autorskie w praktyce szkolnej
Adresat nauczyciele wszystkich etapów kształcenia
Cele kursu
  • znajomość zasad prawa autorskiego w odniesieniu do obszaru edukacji
  • stosowanie prawa autorskiego w obszarze elektronicznych zasobów edukacyjnych, m.in. wykorzystania wizerunku w sieci i Licencji Creative Commons
  • przygotowanie nauczycieli do zajęć z uczniami nt. korzystania ze źródeł z respektowaniem prywatności informacji i ochrony danych oraz praw własności intelektualnej
Liczba godzin 8
ProwadzącyBeata Walczak
Proponowany termin szkoleniagrudzień 2019 r.
Termin zgłaszania2019-11-30
Czy został już uruchomionyNie