Opis Szkolenia
Kod kursu III-42
Nazwa Metody aktywizujące na lekcji matematyki – zastosowanie i modyfikacje
Adresat nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Cele kursu
  • wskazanie metod i technik aktywizujących uczniów na lekcjach matematyki oraz praktyczne ich zastosowanie
  • poznanie technik ułatwiających innowacyjne podejście do metod aktywizujących
  • stworzenie przez grupę modyfikacji prezentowanych podczas szkolenia metod aktywizujących
Liczba godzin 8
ProwadzącyAnna Wolska
Proponowany termin szkolenia2017-11-25
Termin zgłaszania2017-10-30
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 25 listopada 2017
Organizator mgr Anna Wolska
Cena 75.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21