Opis Szkolenia
Kod kursu III-44
Nazwa Terapia niepowodzeń szkolnych w zakresie uczenia matematyki
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
Cele kursu
  • kształtowanie umiejętności dostosowania metod i form pracy do indywidualnych możliwości uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki
  • uwrażliwienie na trudności w psychospołecznym funkcjonowaniu dzieci z dyskalkulią i na rolę emocji w uczeniu matematyki
  • rozwijanie umiejętności nauczycieli w diagnozowaniu specyficznych trudności w uczeniu się matematyki - dyskalkulii
Liczba godzin 8
ProwadzącyGrażyna Wrzaszczak
Proponowany termin szkolenia2018-04-08
Termin zgłaszania2018-03-31
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 08 kwietnia 2018
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 80.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21