Opis Szkolenia
Kod kursu III-47
Nazwa Doświadczenia w edukacji przyrodniczej
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Cele kursu
  • zaprezentowanie różnorodnych doświadczeń nacechowanych spektakularnością
  • zachęcenie nauczycieli do stosowania doświadczeń podczas realizacji treści podstawy programowej z edukacji przyrodniczej w celu rozbudzania i rozwijania pasji badawczej uczniów oraz popularyzacji wiedzy przyrodniczej
  • poznanie gier i zabaw możliwych do przeprowadzenia w edukacji przyrodniczej ze zwróceniem szczególnej uwagi na czynnościowy charakter
Liczba godzin 8
ProwadzącyAleksandra Goldstein
Proponowany termin szkolenialuty 2018 r.
Termin zgłaszania2018-01-31
Czy został już uruchomionyNie