Opis Szkolenia
Kod kursu III-49
Nazwa Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie na lekcjach fizyki
Adresat nauczyciele fizyki wszystkich typów szkół
Cele kursu
  • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystanie doświadczeń
  • propozycje ćwiczeń ułatwiających opanowanie podstawowych umiejętności
  • przykłady rozwiązań metodycznych wskazujących uczniowi użyteczność fizyki
Liczba godzin 8
Prowadzącyzabela Okrzesik – Frąckowiak
Proponowany termin szkoleniagrudzień 2017
Termin zgłaszania2017-11-30
Czy został już uruchomionyNie