Opis Szkolenia
Kod kursu III-54
Nazwa Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) – Część 1: obsługa GPS, źródła danych, tworzenie mapy
Adresat Zainteresowani Nauczyciele
Cele kursu
  • rozpoczęcie pracy w systemach informacji geograficznej (przestrzennej)
  • nauka obsługiwania odbiorników GPS (zajęcia terenowe w najbliższej okolicy miejsca szkolenia)
  • poznanie podstawowych możliwości oprogramowania GIS
  • nabycie umiejętności wyszukiwania i pozyskiwania danych przestrzennych dostępnych w Internecie
  • wykorzystanie nabytych umiejętności podczas lekcji geografii, biologii lub informatyk
Liczba godzin 8
ProwadzącyMateusz Gutowski
Proponowany termin szkoleniamarzec 2018
Termin zgłaszania2018-02-28
Czy został już uruchomionyNie